Kan din virksomhed effektiviseres?

Kan din virksomhed effektiviseres?

At stræbe efter den optimale effektivitet

Stort set alle virksomheder ønsker at være så effektive som muligt. Effektivitet er penge, og penge er, hvad der driver virksomheden fremad. I de spæde leveår hos enhver virksomhed, er der altid en masse ting der kan effektiviseres. Det er trods alt en af de store fordele ved at være en etableret virksomhed, at man har opnået erfaring. Det tager tid at observere, hvad der kan og skal gøre bedre, og lige så lang tid at finde ud af, hvordan man gør det bedre.

Medarbejderen som et vigtigt led i effektiviseringen

For at din virksomhed kan være så effektiv som muligt, skal dine medarbejdere være så effektive som muligt. Det kan være en god investering, at sende medarbejderne på kursus i, hvor man bidrager til en systematisk forbedring af produktiviteten. Det kan man for eksempel gøre hos virksomheden C-Value. C-Value tilbyder kurser for dine medarbejdere (primært produktionsarbejdere) i effektivisering. De benytter det såkaldte 5s lean system. Det er et koncept med 5 trin: Sorter, system i tingene, systematisk rengøring, standardisér, selvdisciplin. Når medarbejderen mestrer 5s lean – eller lean 5s – vil det afspejle sig i arbejdsindsatsen. lean 5 s

Få hjælp til at udforske din virksomheds potentiale for effektivisering

Samme virksomhed har udviklet et værktøj, som hurtige giver dig en indikator om potentialet for effektivisering i din virksomhed. Først skal man angive, om ens virksomhed er offentlig eller privat. Herefter kan man vælge, om man ønsker en forretningsanalyse eller en procesanalyse. Hvis man vælger forretningsanalyse, bliver man bedt om at indtaste kontaktoplysninger for sin virksomhed. Man vil derpå blive kontaktet, og bedt om at svare på 21 spørgsmål der relaterer sig til virksomhedens effektivitet. Det samme gør sig gældende, hvis man vælger procesanalyse. Her er der dog kun 20 spørgsmål.