Hold luften ren på arbejdspladsen

Hold luften ren på arbejdspladsen

Brug for ren luft på arbejdspladsen

Mange produktionsvirksomheder arbejder med maskiner, som skærer i ting, sliber ting eller på anden måde forarbejder ting. Under denne proces, afgives der oftest rester af denne genstand til den omgivende luft. For eksempel arbejdes der i nogle virksomheder og på nogle værksteder med forarbejdning af metalemner. Når der skæres i metal, ryger der en masse metalpartikler ud i luften. Hvis man arbejder i et sådan miljø hver dag, hvor man går og indånder luft med metalpartikler, kan det nemt gå hen og udgøre en sundhedsrisiko. Lungerne – og resten af organerne for den sags skyld – har ikke godt af jævnlig kontakt med fremmedlegemer. Derfor er det af sikkerhedsmæssige årsager en god idé for sådanne virksomheder og værksteder, at få installeret et udsugningsanlæg. Med et udsugningsanlæg placeret det rigtige sted, sikrer man sig, at metalpartiklerne suges ud af lokalet, og dermed ud af den luft, som medarbejderne indånder. Flexair.dk

Andre steder hvor udsugning er nødvendigt

Det er ikke kun metalpartikler der er farlige at indånde. Mange gasarter er det også. Derfor er anlæg til udsugning en mindst lige så stor nødvendighed på laboratorier og i skolernes fysiklokaler. På laboratoriet arbejder man ofte med alskens forskellige stoffer, i forbindelse med forskning og andet dagligt arbejde. Nogle af disse kan være direkte livstruende at indånde i for store mængder, hvorfor der er strenge regler på området, der skal sikre en effektiv og sikker udsugning. Det samme gør sig gældende på landets folkeskoler, gymnasier og universiteter. I forbindelse med undervisningen beskytter udsugningen dog ikke kun mod indånding af farlige gasser. Meget af det praktiske kemi på skolerne har med forbrænding af en eller anden art at gøre. Uden god udsugning ville hele lokalet forsvinde i røg.