Fascinationen af kort og geografi

Fascinationen af kort og geografi

Lande, hovedstader, kulturer mm.

Hvert land har en historie som strækker sig langt tilbage i tiden. Også de lande som er relativt nye har en lang historie, fordi de landområder der hører til landet, har mange, mange år at berette om. De fleste finder geografi interessant i en eller anden form, men nogle selvfølgelig mere end andre. Nogle mennesker gør et stort nummer ud af at kunne huske alle landes flag og hovedstader og/eller hovedstader – ganske enkelt fordi det er sjovt. Og så er det selvfølgelig blæret paratviden!!

History in the making

Historien om verdens geografi er ikke færdigskrevet. De geografiske grænser rykker sig hele tiden, ligesom der konstant skrives nye kapitler til de enkelte landes fortællinger. Nogle om krig, andre om handel og fremgang. Og så længe Jorden består, er det sidste punktum ikke sat.