Energi via vinden

Energi via vinden

Der er mange måder man kan få energi på i dag, og det er endda metoder som ikke kræver at man forurener miljøet lige så meget som sådan noget som olie gør. Det er ikke noget man bruger meget af på verdensplan, men det er planen at man skal have folk til at bruge dette i stedet for. Man kan alt andet lige forstille sig, at der kun er et begrænset mængde af olie tilbage i verden, og det er ikke det samme man kan sige om vinden. Det vil nok være her for evigt, og det er ikke noget som man skal suge op af jorden for at få. Det er noget som kommer lige til en, og det er en god ting at have.